VVS

Hvad gør jeg hvis der ikke er varme i radiatoren?

Hvis radiatoren ikke bliver ordentlig varm, skyldes det ofte, at ventilnålen inde i termostaten har sat sig fast. Prøv først at skrue helt op eller ned på grebet nogle gange. Måske er det nok til at løsne ventilnålen.
Evt. tjek vand på anlægget, samt tjek sikringer.
Hvis det ikke hjælper, skal du afmontere termostatgrebet for at kunne komme til ventilnålen:

  • Løsn grebet og træk det af.
  • Tryk ventilnålen i bund nogle gangen.
  • Lirk ventilnålen lidt frem og tilbage, indtil den kan bevæge sig frit.
  • Montér grebet igen.

Hvordan lukker jeg luft ud af radiatoren?

Kolde eller halvkolde radiatorer kan også skyldes, at der er luft i systemet. Ved udluftning af radiator skal termostaten være helt åben. Du udlufter radiatoren sådan: ( ved 2-plans hus udlufter du nedefra og op.

  • Løsn luftskruen forsigtigt med en tang.
  • Du kan tydeligt høre, når systemet presser luften ud.
  • Luk omgående, når der begynder at komme vand ud.
  • Hold en klud eller en balje under for at opfange vandet.

Hvad betyder det hvis vandet i toilettet løber langsommere end det plejer?

Hvis vandet løber langsommere, end det plejer, tyder det på, at vandtilslutningen til toilettet er ved at stoppe.

  • Hæld en stor spand vand hurtigt i toilettet. Gentag evt. et par gange.
  • Luk evt. afspæringsventil

Hvad gør jeg hvis toilettet er helt stoppet?

Tag gummihandsker på. Pres en svupper så langt ned i kummen som muligt og ryk den hurtigt op. Gentag til vandstanden synker normalt.
Eller gør som som ovenstående – hæld en spand vand hurtigt i toilettet.

Hvad gør jeg ved utæt vandrør?

Der kan du evt. af-isolere rør, sæt spændebånd med gummi lap på.

Hvad gør jeg hvis køkkenafløb stopper?

Man kan bruge en svupper, men brug endelig ikke afløbsrens ( kardikssoda), da de kan forvolde mere skade end gavn.